O FIRMIE            OFERTA            REKOMENDACJE            GALERIA           KONTAKT


 

Zakład w swojej ofercie posiada następującą listę prac:

 1. Projektowanie i wiercenie studni głębinowych.

 2. Regeneracja i likwidacja studni głębinowych.

 3. Wiercenia geologiczno-inżynierskie i inne z opracowaniem dokumentacji.

 4. Przewierty pod drogami torami oraz innymi przeszkodami terenowymi.

 5. Wiercenia kierunkowe.

 6. Wykonywanie pali fundamentowych oraz mikropali metodą wiertniczą.

 7. Wypełnianie pustek pod fundamentami budynków lub innych obiektów.

 8. Odwadnianie terenu.

 9. Projektowanie i wykonawstwo monitoringu wód podziemnych.

 10. Wiercenie otworów do odgazowania składowisk odpadów komunalnych.

 11. Wiercenie i dokumentowanie złóż kopalin.

 12. Opracowanie operatów wodno-prawnych.

 13. Montaż pomp głębinowych.

 14. Wyciąganie urwanych pomp ze studni głębinowych.

 15. Wiercenie otworów dla pomp ciepła.

 


Lublin 2005

liczba odwiedzin:

aktualizacja: 30.12.2016

design by Martin